הדפסה וחיתוך 1

הדפסה וחיתוך מעולה מדפסת רולאנד רוחב 160