גימורים בדפוס דיגיטלי

גימורים בדפוס דיגיטלי – לאחר סיום ההדפסה הדיגיטלית אם זה חוברת פרוספקט או פולדר קיים בסוף התהליך הגימור של העבודה, כלומר החיתוך או הכריכה הנדרשת .

כריכת ספירלה ממתכת שבה כורכים את החוברת בספירלה בהתאם לצבע הנדרש לבן, שחור, כסף וגם כחול במקרה זה מספר העמודים והדפים לא משנה יכול להיות זוגי או איזוגי.

כריכת סיכות כורכים את החוברת כך שבאמצעית ישנן שתי סיכות מספר הדפים חייב להיות זוגי בהזמנה יש לציין בנפרד את עובי דפי הכריכה.