הדפסה וחיתוך נייר בצורות שונות

הדפסה וחיתוך נייר בצורות שונות בעובי 300 גר’ , בדוגמה המצורפת הדפסה שמות משתנה בהתאם לשמות ילדים עבור אירוע יום הולדת.

הניירות חוברו למתנות שחולקו לילדים שהשתתפו, אישי ביותר ומשמח לבב.