הזמנה לתערוכה – בית הלוחם

הזמנה מאורכת חד צדדית לטקס פתיחת תערוכה שנתית.