חוברת חוגים שנתית

חוברת שנתית – בית הלוחם תל אביב.

החוברת בכריכת חום, כוללת מידע אודות הפעילות השנתית.