חולצות לבנות

חולצות לבנות הן זולות יותר מעצם סוג ההדפסה שלא חייבת להתבצע עם חיתוך ועל חומר אטום המייקר את התהליך.