חיתוך מדבקות לוגו

חיתוך מדבקות צורניות על חומרים עמידי חוץ במספר צבעים או בצבע אחד, חיתוך צורת הלוגו או הטקסט בהתאם לקובץ.

אנו גם נותנים את שירות העיצוב, הביצוע וההכנה לחיתוך כל אחד ברמת תשלום אחרת.