כרטיסי ביקור פינה עגולה

כרטיסי ביקור פינה עגולה – בנבו ארט ניתן לקבל את כרטיסי הביקור גם עם פינות עגולות, וכן לקבל כרטיס בחיתוך צורני.