כרטיס ביקור + חיתוך צורני

כרטיס ביקור לאדריכלית, הכולל בתוכו חיתוך אליפסי.
ניתן לעשות חיתוך צורני, בצורות שונות, לנייר 300 גרם.