מאי – חוברת סיכום פעילות

חוברת סיכום פעילות שנתית. כרוכה בכריכת סיכות.
כריכת סיכות מתאימה לחוברות דקות וניתנת להפקה מהירה ביותר.