נעלי קאפה

נעלי קאפה – מוצר פלסטי פשוט ויעיל, בצורת מיכל מלבני עם חריץ בעובי הקאפה שאותה מעמידים בתוך חריץ ההחזקה.