פלייר – המועצה לישראל יפה

פלייר – המועצה לישראל יפה – פלייר מגדיר צמחים למועצה לישראל יפה, הפלייר בעל שלושה כנפיים לצורך דיוק בקיפול עבור מכונת ביגים.