פרוספקט מידע – בית הלוחם

פרוספקט מידע תמציתי אודות פעילויות החוגים של בית הלוחם תל אביב.

בנוסף הודפסה גם חוברת שנתית הכוללת את כל סוגי הפעילות במשך השנה בארגון נכי צה”ל.