שמשוניות – בית הלוחם תל אביב

הדפסת שמשוניות שונות לבית הלוחם תל אביב.

שמשוניות ניתנות להדפסה בגדלים שונים.

הדגמים המוצגים באורך של 5 מטר ו- 1.5 מטר.