לוחות בגודל 122X244 עוביים 10 מ"מ ו 5 מ"מ

הדבקות הפוסטרים על קאפה מסוגים גדלים ועוביים שונים. לוחות בגודל 122X244 עוביים 10 מ"מ ו 5 מ"מ . קאפות לבנות אפורות ושחורות לכל סוג מחיר שונה.