חיתוך מדבקות להדבקה על רכב

חיתוך מדבקות להדבקה על רכב . המדבקות נמסרות ללקוח כולל אפליקציה המאפשרת הדבקה בקלות.