מסגור סטנדרטי

מסגרות בגודל קבוע    +A4 ; A3;   A3ּּ מחיר זול במיוחד.