רולאפ, לוחות מוארים, דלפקים

מוצרי קידום מכירות ופרסום. מתקני תצוגה: רול אפ, דלפקים, דגלים, מתקני שילוט ומודעות. הדפסים: הדפסי חולצות, תיקים, דגלים, תגים.